Assasin

Práce se strachem a jeho přirozené překonávání


Často mívám strach, chci říct kdo nemá ? Myslím že všichni znají pocit strachu a každý traceur ho nejméně jednou překonal.

Když jsem byl mladší a začínal trénovat, pamatuji se, že jsem soudil jestli je nebo není něco (pro mě samotného) možné udělat, podle toho zda už to dokázal někdo předemnou nebo něco podobného. Tenkrát to pro mě byl dobrý způsob smýšlení, ale časem jsem se dostal na úroveň ať už v čemkoliv, kdy jsem věděl že nikdo přede mnou nic podobného nedokázal. Dělá to z té věci věc nemožnou ?

Odpověď na tuto otázku jsem našel mezi prostými lidmi. Podívejte, oni nikdy neviděly člověka skočit ze zábradlí na zábradlí, takže je to pro ně nepřijatelné a nemožné, ale ne pro nás, kteří se s podobnými věcmi setkáváme den co den. Jak se tedy přimět smýšlet realisticky v takových situacích ? Jak překonat strach z neznámého přirozenou cestou ?

Odpověď tentokrát najdeme v mnoha subjektech. V jiných sportech, předchozích zkušenostech, odhodlání k samotné věci atp...

osobně používám 3 základní metody.

Vizualizace

Způsob jak si sám sebe představit jak děláme daný pohyb. Přičemž se snažíme o co nejživější a nejvěrohodnější obraz se všemi důležitými detaily, které nám jsou známy u dané techniky. Jedná se o vědecky ověřenou metodu na hráčích basketballu.

Přirovnání

Jednáme na rozumové a zkušenostní úrovni, kdy se snažíme přirovnat si skok, nebo techniku, která před námi je k jiné zkušenosti, kterou jsme si prošly. Zhodnotíme tak daný skok a rozhodneme se na podkladě nasbíraných informací o možnosti a pravděpodobnosti úspěšného provedení skoku.

Prevence

Prevence spočívá v tom že jste si absolutně jistí co a jak moc je za daných podmínek důležité a co není. Například jsem se donutil opakovat straidy cca. v sedmi metrech, protože jsem věděl že je nejspíše o kousek nedoletím, ale tím pádem je určitě nepřeletím a zároveň měl naplánované všechny možnosti v případě že se tak stane. Typicky Crain, nebo catleap. Podobnou prevenci můžeme sledovat například u velkých drop precizů. Kdy jsme si jisti že pokud trefíme dopad, nezáleží na ustání protože jsme schopni zbylou výškou seskočit.

Stejně jako se trénují fyzické atributy našeho těla, je potřeba také trénovat psychické atributy, a to jednoduše tak, že se budeme vystavovat psychickému tlaku v přiměřené míře.

Také jsem se snažil aplikovat způsob ignorace strachu, nebo také "hecnutí", tuto techniku však naprosto nedoporučuji, protože člověk má s touto technikou sklony si skok v polovině rozmyslet a pokus potom končí velmi často zraněním. Nebo se stává že skok traceur podcení. I když se mu daný skok podaří, nedochází k přirozené cestě překonání strachu, a tak je při dalším pokusu o stejný skok na téměř stejném místě, se stejným strachem jako měl poprvé.

Je zde samozřejmě více možností a způsobů jak překonat, nebo lépe řečeno pracovat se strachem. ty však rozebereme jindy a podrobněji v dalším článku na patreonu zde

zpět zpět

facebook youtube patreon