Assasin
Já

Bc. Jan "Assasin " Pospíšil

Narozen : 20. 7. 1992
Výška : 169 cm
Váha : 70 kg

Pohybu se věnuji naplno už od roku 2007, což je v parkouru v České republice zcela ojedinělé. Především se specializuji na parkour, freerun a akrobacii. Také se zajímám o mnoho dalších sportů a pohybových disciplín.

Parkour je pro mnohé životní cesta a pro mě znamená svobodu těla i ducha. Právě proto do svého tréninku zahrnuji mnoho sportů jako je gymnastika, které jsem sám i trenérem III. třídy, a které se věnuji již 5 let, dále pak plavání, lezení, breakdancu, tanci, akrobacii a dalším pohybovým disciplínám, které přirozeně přispívají k pohybovému rozvoji.

Mám rád přírodu a hledám alternativní způsoby pohybu, čímž jsem známý napříč českou i zahraniční parkourovou komunitou. Stejně tak jako svým osobitým stylem a důrazem na čistotu a správnost cvičení. Osobně se považuji za všestranného atleta.

Od roku 2012 jsem členem týmu In Motion, což je nejznámější parkourový tým v české republice, později znám založením řetězce hal "In Motion Academy" Díky tomu jsem se zúčastnil několika zahraničních cest, na kterých jsem měl to štěstí trénoval spolu s mnoha předními světovými skokany. Byli jimi například Gaëtan Bouillet, Matthias Mayer, Tim "Livewire" Shieff, Slava Petin, Abel Kocsis, Alexander "Shade" Gysich, Phil Doyle, Yoann "Zephyr" Leroux, Joseph Henderson, Joe Hougaard, Kristian Kowalewski, Daniel Ilabaca, Jason Paul, Kie Willis, Stanislav "Stas" Lazdan a mnoho dalšími.

Momentálně učím parkour, freerun a akrobacii v IM Academy. Patřím mezi první desítku lidí v celé České republice, kteří získali oficiální opravnění trénovat parkour (II. třídu). Jsem zakládajícím členem a členem výkonného výboru České Asociace Parkouru (ČAP). Dále jsem Lektorem Ústřední školy ČOS (česká obec sokolská) v oblasti parkouru a freerunu a podílím se na licencování trenérů III. a II. třídy. A v roce 2020 jsem úspěšně dokončil bakalářské studium na Univerzitě J. E. Purkyně v oboru tělovýchova a sport. Zbylý čas věnuji svému vlastnímu tréninku, rodině, studiu a všeobecnému pohybovému rozvoji.


Já a Parkour, já a pohyb

Parkourová historie začíná ve Francii, to lze říct bez pochyb, to kdo a jak začal dělat parkour první v dnešní formě těžko určit, protože parkour se stále rozvijí o nové pohyby, a jako takový je těžko definovatelný.

Jisté ale je že parkour vznikl z přirozené Hébertovy metody "méthodes naturelles", tedy přirozené metody, které se skládala ze základních, přirozených pohybů. Tato metoda byla bohužel za války z velké části ztracena, ale naštěstí Raymond Bell, voják a hasič který se ji učil ji předal svému synovi Davidu Bellovi, který je dnes považován za zakladale parkouru.

Parkour je tedy přirozená forma pohybu aplikovaná na prostředí, v dnešní době tedy nejčastěji městské a přírodní. Skládá se z lezení, přeskoků, dopadových technik a postupem času byla obohacena o mnoho dalšího jako je kupříkladu akrobacie.

Pro mě je parkour pohybová disciplína bez hranic, podobně jako pro někoho může být gymnastika, breakdance, tricking a další podobné pohybové disciplíny. Pravdou zůstává že tyto disciplíny se velmi úzce prolínají a tvoří jednu velkou skupinu, která by se dala nazvat jako pohyb. Je tedy pravdou že na vyšší úrovni většina lidí přestává s rozlišováním a stejně jako já říkají že se věnují pohybu.

Sám tedy vyučuji mnohé, nejen parkour, ale i akrobacii a další pohyby s parkourem a freerunem spojené. Tato oblast je, velice složitá, komplexní a obsahuje mnoho, a tak je určená veškeré populaci, která má zájem na svém pohybovém rozvoji, nebo udržení tělesné kondice.

Parkour je tak těžký, jaký ho chcete mít. Takový jaký si ho uděláte.


facebook youtube patreon