Assasin

Jak se zlepšit – úvod do problematiky

26. října 2019 v 15:54

Asi jste někdy měli sami pocit, že nevíte, co a jak máte ve vašem tréninku zlepšit. A že Váš trénink je neefektivní a nikam nevede. Častým důvodem proč tomu tak je, je to, že samotný atlet neví, co je v jeho tréninku důležité a nakolik můžou maličkosti ovlivnit výkon. Někteří atleti nedělají rozcvičky, jiní nekompenzují jednostrannou zátěž, neposilují nebo dokonce svůj čas tráví pouze tréninkem a ostatní části tréninku opomíjejí.

Tato série článků by měla pomoci pochopit sportovci, co a jak moc je pro něj jako jedinečného atleta důležité - nehledě na sport. I když upřednostňovat budu parkour a freerun, které jsou mi nejblíže.

Dříve než se vrhneme do toho, jak a co trénovat, je dobré si vysvětlit, co ovlivňuje výkon v konečném důsledku.Sportovní příprava je totiž široké téma, kam spadá nejen trénink kondice, ale i kompenzace a příprava psychologická. Také je důležité, aby tréninková jednotka byla správně složena nebo, abychom měli dostatek času na regeneraci. Abychom se neztráceli v pojmech, základním rozdělením přípravy našeho těla na výkon jsou tyto složky.

Kondiční příprava
Psychologická příprava
Technická příprava
Taktická příprava

Kondiční přípravou máme na mysli to, že jsme v dobré kondici. Do této kategorie patří všechny druhy tréninku síly, vytrvaosti, rychlosti a koordinace, o kterých budeme hovořit později. Jinými slovy to znamená, že náš pohybový aparát je připraven k výkonu.

Psychologickou přípravou myslíme to, že naše nervová soustava není negativně ovlivněna vnějšími a vnitřními vstupy. Takticky jsme připraveni, pokud víme, co a jak máme dělat při výkonu (závody, zápas atp.). S taktickou částí přitom úzce souvisí technika, která je odpovědí na nejefektivnější řešení herního či jiného úkolu. Všechny části jsou však nadále podmíněny a vzájemně na sobě závisí.


Schopnosti


Pyramidový graf na obrázku znázorňuje důležitost složek tréninku. Na fyzické průpravě záleží veškerá technika, psychika i taktika. Vzájemně se tyto složky doplňují a ovlivňují ale důležitost zůstává následná. Pyramidu je dobré stavit odspodu, ale všechny složky bychom měly brát v potaz u každého tréninku.

Ideálem tréninku je, že obtížnost je pro cvičence na hranici zvládnutelnosti v každé z techto složek, a tak ho nejvíce rozvíjí. Takovému stavu se říká stav flow.

I my dnes začneme stavět odspodu, ale ještě než tak učinéme, musíme si nejdříve uvědomit, co a za jakým cílem chceme trénovat.

Cíle

Cíle jsou vodítkem k tomu, abychom při tréninku postupovali správným směrem. Nejdříve je tedy dobré si určit směr, kterým se chceme vydat, například vzpěrač, bodybuilder či strongmen mají naprosto odlišnou sportovní přípravu i přes to, že by se mohlo zdát, že všichni usilují o relativně totéž, tedy o velké svaly. Pokud se jedná o parkour a jeho filozofii, většinou se snažíme být nejvšestrannějšími atlety, ale i v dnešní době se často setkáváme s lidmi úzce specializovanými na určitou „parkourovu disciplínu“. Například Joseph „Hendo“ Hendersen či Tomáš „Zony“ Zonyga a jejich rychlostní příprava a styl tréniku (podobně jako v atletice), nebo na druhou stránku Ed Scott či náš Matěj Srovnal, což jsou atleti siloví a obratnostní (podobně jako je tomu v gymnastice).

Tím samozřejmě nechci říct, že tito atleti se připravují jen daným směrem. To je zhola nemožné a navíc pro atletovo tělo nezdravé. Spíše tito atleti preferují daný styl. V budoucnu ale lze předpokládat, že se toto změní a „závodníci“ budou připravováni s cílem vyhrávat soutěže, pokud tomu tak již v některých případech není.

Fyzická príprava

Do fyzické přípravy neboli sportovního tréninku můžeme zařadit jakoukoliv činnost, která připravuje naše tělo k výkonu. Zde se dostáváme k pojmům schopností a dovedností co to tedy je a jak tyto pojmy chápat.

Schopnost

Schopnosti jsou vrozené (narodíme se s nimi), ale dají se rozvíjet. Schopnosti jsou:

Síla (Kondiční)
Rychlost (Hybridní)
Vytrvalost (Kondiční)
Koordinace (Koordinační)

Schopnosti

Tyto schopnosti se dělí do tří kategorií podle toho, jakého jsou tipu, buďto jsou kondiční, koordinační či hybridní. Jednoduše to lze chápat tak že to jaké jsou, záleží buď na svalech --> (kondiční), na mozku (propojení mozku a svalů tzn. CNS neboli centrální nervová soustava) --> (koordinační), nebo záleží na obou faktorech --> (hybridní).

Schopnosti musíme vnímat jako stavební kámen pro veškerý pohyb. Záleží na tom jak jsou rozvinuty. Čím větší máte sílu, rychlost vytrvalost a koordinaci, tím lepším jsi atletem a tím lépe se učí novým dovednostem (technikám).

Než ukončíme téma schopností myslím že by bylo dobré vysvětlit proč zrovna rychlost je schopností hybridní. Důvodem je to že záleží jak na svalové síle tak na koordinaci svalových vlákem pomocí centrální nervové soustavy. Navíc pokud se bavíme o akceleraci a změně směru, hraje tu důležitou roli koordinace.

Dovednost

Dovednost je získaná na základě schopností, ale jinak je naučená, není vrozená. Dovedností můžeme chápat třeba salto vpřed. Na salto vpřed potřebujeme mít schopnost dostatečně se odrazit (síla), schopnost orientovat se ve vzduchu (koordinace), dále schopnost rozeběhnout se (rychlost a akcelerace) atp. Pokud jsou tedy naše schopnosti pro provedení prvku nedostatečné, skončí naše salto na zadku. Salto vpřed je tedy dovednost, která je získána na základě schopností výše zmíněných.

Teď bychom měli chápat, proč je pro trénink tak stěžejní silová, rychlostní, vytrvalostní a koordinační složka a proč se věnovat sportovnímu tréninku. Nyní když toto chápeme, můžeme se vrhnou na to, co a jak trénovat, ale to až v dalším díle.


zpět zpět

facebook youtube patreon